Zostaň s nami v kontakte: Martin na Facebooku Turčianske Teplice na Facebooku

Jan Skovajsa - Možnosti prepojenia hlasu a Feldenkraisovej® metódy pohybu

Kde a kedy ?

 

Popis

Feldenkrais® je procesom učenia, ktorý využíva pohyb a prácu s vedomou pozornosťou k zlepšeniu schopností človeka a kvality života. Stojí na princípe neuroplasticity - schopnosti mozgu utvárať nové spojenia v každom veku. Lekcie Feldenkraisa® učia lepšiemu uvedomovaniu vlastného tela a umožňujú si osvojiť výhodnejšie vzorce pohybu, myslenia a prežívania.

Na workshope sa prakticky i teoreticky zoznámite s princípmi FM. Pocítite uvoľnenie, napriamenie a hlbšie nadýchnutie. V priebehu celého dňa budeme skúmať obraz vlastného tela v pohybe a ďalej ho zdokonaľovať. Hlavnou náplňou workshopu sú lekcie Awareness Through Movement (ATM) - Pohybom k sebauvedomeniu. Workshop je štrukturovaný s cieľom osobného rozvoja účastníkov. 

Workshop povede certifikovaný lektor Feldenkraisovy® metody Jan Skovajsa.

Organizujete zaujímavú akciu?

Dajte nám o nej vedieť mailom na redakcia@nasturiec.sk

Odporúčame

Zdeněk Izer - Autokolektív

Hudobno-zábavná show, Dom odborov Strojár

Zábava

Prázdninová tvorivá dielnička

Tvorivé dielne pre prázdninujúce deti, Turčianske kultúrne stredisko

Zábava