Zostaň s nami v kontakte: Martin na Facebooku Turčianske Teplice na Facebooku

MY Zlatíčka Turca

Rodičia, starí rodičia, súrodenci, krstní rodičia, tety, ujovia, susedia? Po dvojročnej prestávke opäť štartujeme najobľúbenejšiu súťaž  ZLATÍČKO TURCA 2017. Pochváľte sa vašou ratolesťou a prihláste sa do nej, máte šancu vyhrať skvelé ceny.

Do súťaže je možné prihlásiť  detí vo veku od 0 - 12 rokov  vyplnením kupónu, ktorý budeme zverejňovať v MY Turčianske noviny v januári 2017 (kupón nájdete už aj v aktuálnom vianočnom dvojčísle na strane 34), alebo mailom  na adresu: ingrid.kredatusova@petitpress.sk. Uzávierka prihlášok je 26. januára 2017.

Vyplnený kupón prosíme zaslať na adresu redakcie: M.R. Štefánika 26, 036 01 Martin. Podrobnejšie informácie nájdete v každom aktuálnom vydaní MY Turčianskych novín, vrátane vianočného dvojčísla, alebo kontaktujte mobilné tel. číslo 0905 571 065.  

O ČO HRÁME?

Prvé miesto

1. Ubytovanie v rodinnom apartmáne pre 2 dospelých a 2 deti v Hoteli Magnólia s raňajkami a 15-percentnou zľavou do reštaurácie a welcom drinkom venuje Hotel Magnólia Piešťany, www.hotel-magnolia.sk

2. 2-hodinový vstup do interiérového detského ihriska Detský sen venuje KFS Poprad, www.detskysen.net

3. Rodinný vstup do Aquaparku Turčianske Teplice venuje SPA and Aquapark Turčianske Teplice,  www. aquapark.therme.sk

4. Knižky z vydavateľstva Ikar a Albatros Media

5. Tortu  venuje Cukráreň Kubala, Sučany

6. Balenie údených a neúdených korbáčikov od Syrex, s. r. o., Zázrivá

7. Darčekový balíček výrobkov venuje Turpek, s. r. o., Martin a Mlyn Martin

Druhé miesto

1. Detský nábytok od slovenského výrobcu Drevona venuje Daniela Kurčíková, konateľka spoločnosti EMKA Nábytok, Kollárova ul., Martin, https://www.facebook.com/emkanabytok/

2. 2-hodinový vstup do interiérového detského ihriska Detský sen  venuje KFS Poprad, www.detskysen.net

2. Rodinný vstup do Aquaparku Turčianske Teplice venuje SPA and Aquapark  Turčianske Teplice,  www. aquapark.therme.sk

3. Knižky z vydavateľstva Ikar a Albatros Media

4. Tortu  venuje Cukráreň Kubala, Sučany

5. Balenie údených a neúdených korbáčikov od Syrex, s. r. o., Zázrivá

6. Darčekový balíček výrobkov venuje Turpek, s. r. o., Martin a Mlyn Martin

Tretie miesto

1. Tablet pre Vaše zlatíčko Turca venuje CMC Data, s. r. o.,  www.euroline.sk

2-hodinový vstup do interiérového detského ihriska Detský sen  venuje KFS Poprad, www.detskysen.net

2. Rodinný vstup do Aquaparku Turčianske Teplice venuje SPA and Aquapark Turčianske Teplice,  www. aquapark.therme.sk

3. Knižky z vydavateľstva Ikar a Albatros Media

4. Tortu  venuje Cukráreň Kubala, Sučany

5. Balenie údených a neúdených korbáčikov od Syrex, s. r. o., Zázrivá

6. Darčekový balíček výrobkov venuje Turpek, s. r. o., Martin a Mlyn Martin

Prihlasovať sa môžete zaslaním vystrihnutého a vyplneného kupónu v MY Turčianskych novinách, ktorý nájdete na tejto strane vpravo dolu alebo zaslaním fotografie na adresu: M.R. Štefánika 26, 03601Martin alebo  mailom: ingrid. kredatusova@petitpress.sk do 26. januára 2017

 

 

ŠTATÚT ČITATEĽSKEJ SÚŤAŽE

„ZLATÍČKA TURCA 2017“

1. Organizátor súťaže

Čitateľskú súťaž „MY Zlatíčka“ organizuje vydavateľstvo Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov o.z. so sídlom Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35 790 253, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka 2471/B (ďalej len „organizátor“). Čitateľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

 

2. Podmienky účasti v čitateľskej súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaže, alebo k sprostredkovateľovi poverenému zaistením tejto súťaže, alebo spoločnostiam, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom, a ďalej príbuzní zhora uvedených osôb v rade priamom, ich súrodenci a manželia.

3. Trvanie čitateľskej súťaže

Čitateľská súťaž sa začína 10.1.2017-   a končí  8.3.2017. Súťaž bude prebiehať v tituloch MY Turčianske noviny (ďalej len „tituly“).

4. Cieľ súťaže a spôsob hlasovania

Cieľom súťaže je hlasovanie o najvtipnejšiu, najzaujímavejšiu fotografiu dieťaťa. Do súťaže je možné prihlásiť dieťa od 0 do 15 rokov. Do súťaže o ceny budú zaradení účastníci, ktorí v stanovenom termíne trvania súťaže zašlú svoju fotografiu dieťaťa spolu s menom, priezviskom a miestom bydliska a to buď poštou na adresu redakcie MY Turčianske noviny, M.R. Štefánika 26, 036 01 Martin, pošlú emailom na adresu: ingrid.kredatusova@petitpress.sk, alebo prinesú osobne do redakcie. S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie účastníkom súťaže je dobrovoľné.

Hlasovanie prebieha formou hlasovacích kupónov, ktoré budú uverejnené od 31.1.2017 – 1.3.2017 uverejnené v jednotlivých číslach titulov na súťažnej strane to v týchto termínoch: 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 1.3.2017. Hlasujúci je povinný riadne vyplniť hlasovací kupón a priniesť ho buď osobne alebo poslať poštou na adresu redakcie MY Turčianske noviny, M.R. Štefánika 26, 036 01 Martin. Na hlasovacom kupóne musí byť jasne označené číslo súťažiaceho, ktorému hlasujúci odovzdáva svoj hlas, inak bude hlasovací kupón považovaný za neplatný. Na hlasovacom lístku môže byť označené iba jedno číslo súťažiaceho, v opačnom prípade bude hlasovací kupón považovaný za neplatný. Hlasovací kupón nesmie byť prefotený alebo inak upravený, v opačnom prípade bude považovaný za neplatný. Počas hlasovania nie je možné vymeniť fotku súťažiaceho. V prípade, že do súťaže budú zapojení súťažiaci, ktorí budú figurovať v hlasovaní na jednej spoločnej fotografii, potom týmto sa budú doručené hlasovacie kupóny počítať ako jednému súťažiacemu. Uvedenie mena, priezviska a bydliska na hlasovacom kupóne má výlučne informatívny charakter. Hlasovacie kupóny budú rátané priebežne a za účasti svedka, pričom všetky budú riadne uschované a kedykoľvek počas trvania súťaže k dispozícii k nahliadnutiu. Konečné poradie súťažiacich bude po ukončení hlasovania a zrátaní všetkých došlých hlasovacích kupónov uverejnené v nasledujúcom čísle titulov. Hlasovacie kupóny je možné si objednať v redakcii MY Turčianske noviny za zvýhodnenú cenu 0,40 € / kus, avšak ich dostupnosť je limitovaná aktuálnym objemom remitendy dostupnej v danom týždni. Organizátor týmto negarantuje dostupnosť zvýhodnených kupónov.

V súťaži je taktiež možné objednať si tzv. „bonusové hlasovacie kupóny“. Bonusový hlasovací kupón znamená hlasovací kupón, ktorý má hodnotu 50 hlasov a možno ho použiť pre vybraného súťažiaceho. Podmienkou získania bonusových hlasovacích kupónov je objednávka ročného predplatného MY Turčianske noviny.

Organizátor súťaže má právo zverejňovať počas celého trvania súťaže priebežné výsledky , to znamená umiestnenie a počet získaných hlasov jednotlivých súťažiacich. Súťažiacich, ktorí budú mať po druhom hlasovacom kole 0 hlasov, bude v prípade nedostatku miesta možné vyradiť zo súťaže.

5. Výhry a ceny

Cenu určenú organizátorom vyhráva súťažiaci, ktorý dostane najväčší počet hlasov. Partneri súťaže, ktorí venujú ceny sú rozdelení do kategórií – hlavný partner a partner súťaže. Ocenení budú súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých desiatich miestach a ocenený bude taktiež jeden z hlasujúcich, ktorého vyžrebujeme po ukončení hlasovania. Ceny sú rozdelené nasledovne:

Prvé miesto

       1. Ubytovanie v rodinnom apartmáne pre 2 dospelých a 2 deti v Hoteli Magnólia s raňajkami a 15-percentnou zľavou do reštaurácie a welcom drinkom venuje Hotel Magnólia Piešťany, www.hotel-magnolia.sk

       2. 2-hodinový vstup do interiérového detského ihriska Detský sen venuje KFS Poprad, www.detskysen.net

      3. Rodinný vstup do Aquaparku Turčianske Teplice venuje SPA and Aquapark Turčianske Teplice,  www. aquapark.therme.sk

     4. Knižky z vydavateľstva Ikar a Albatros Media

     5. Tortu  venuje Cukráreň Kubala, Sučany

     6. Balenie údených a neúdených korbáčikov od Syrex, s. r. o., Zázrivá

     7. Darčekový balíček výrobkov venuje Turpek, s. r. o., Martin a Mlyn Martin

   

Druhé miesto

      1.   Detský nábytok od slovenského výrobcu Drevona venuje Daniela Kurčíková, konateľka spoločnosti EMKA Nábytok, Kollárova ul., Martin, https://www.facebook.com/emkanabytok/

 1. 2-hodinový vstup do interiérového detského ihriska Detský sen  venuje KFS Poprad, www.detskysen.net
 2. 3x   Rodinný vstup do Aquaparku Turčianske Teplice venuje SPA and Aquapark Turčianske Teplice,  www. aquapark.therme.sk

      4.   Knižky z vydavateľstva Ikar a Albatros Media

5.   Tortu  venuje Cukráreň Kubala, Sučany

6.   Balenie údených a neúdených korbáčikov od Syrex, s.r.o., Zázrivá

      7.   Darčekový balíček výrobkov venuje Turpek, s.r.o., Martin a Mlyny Martin

 

Tretie miesto

 

      1.   Tablet pre Vaše zlatíčko Turca venuje CMC Data, s.r.o.,  www.euroline.sk

 1. 2-hodinový vstup do interiérového detského ihriska Detský sen  venuje KFS Poprad, www.detskysen.net
 2. 3x   Rodinný vstup do Aquaparku Turčianske Teplice venuje SPA and Aquapark Turčianske Teplice,  www. aquapark.therme.sk

      4.   Knižky z vydavateľstva Ikar a Albatros Media

5.   Tortu  venuje Cukráreň Kubala, Sučany

6.   Balenie údených a neúdených korbáčikov od Syrex, s.r.o., Zázrivá

7.   Darčekový balíček výrobkov venuje Turpek, s.r.o., Martin a Mlyny Martin

 

6. Odovzdanie výhry

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Partneri súťaže výhry odovzdajú priamo v redakcii MY Turčianske noviny. Víťazné páry sú povinné si prísť výhry prevziať osobne v deň odovzdávania. Presný termín odovzdávania výhier organizátor v dostatočnom predstihu zverejní v tituloch.

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

8. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré získajú výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku 165,970 Eur (5.000,- Sk), nepodliehajú zdaneniu. Hlavná výhra podlieha zdaneniu a výherca je preto povinný podľa § 10 ods. 1 písm. k) Zákona o daniach z príjmov takýto príjem zaradiť do medzi ostatné príjmy. Tento je samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane vo výške 19%.

9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto čitateľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť čitateľskú súťaž.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely organizátora súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Keďže účastníkmi súťaže sú neplnoleté osoby, tento súhlas za nich udáva ich zákonný zástupca.

Zákonný zástupca zapojením súťažiaceho do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov súťažiaceho a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zákonný zástupca udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie osobných údajov súťažiaceho organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko a miesto bydliska na interné marketingové účely organizátora súťaže. Zákonný zástupca taktiež výslovne súhlasí so zverejnením fotografie súťažiaceho v tlačených titulov týždenníka MY Turčianske noviny a že tento súhlas dáva na neobmedzený čas a súhlas je daný za účelom účasti v súťaži „Zlatíčka Turca 2017“, pričom tento súhlas dáva bezplatne a zároveň súhlasí s tým, že zverejnením, poskytnutím alebo iným použitím fotografie v akomkoľvek rozsahu nevznikajú účastníkovi súťaže žiadne finančné nároky na odmenu.

11. Oficiálne pravidlá

Zapojením sa do čitateľskej súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami.

V Martine, dňa 10.1.2017


 1. V penzióne v Bystričke našli mŕtveho 40-ročného Bratislavčana 770
 2. Naozaj sa vždy presadí právo silnejšieho? 637
 3. „Stopercentných“ je iba pár škôl 307
 4. Hokejistov stoplo pokazené chladiace zariadenie 271
 5. Nehoda: Pod kolesami auta zomrel chodec 208
 6. Otrasné! Vysypal smeti k pamätníku 129
 7. Tanečníkom sa viac darí na súkromných školách 120
 8. Vymysleli prenosný box na akváriové rybičky 99
 9. Obnovme svoj dom: Priorita Národný cintorín 94
 10. Pri Turanoch ulovili chráneného vlka, od bezpečia ho delilo vyše pol kilometra 80